Philadelphia Gas Works

 • Utilities
800 W. Montgomery Avenue - 3
Philadelphia, Pennsylvania 19122
(215) 684-6978
(215) 684-6096 (fax)
 • Whom to Contact

  • Kathleen Longo
   Assistant to Florian Teme
   800 W. Montgomery Avenue - 3
   Philadelphia, Pennsylvania 19122
   Phone: (215) 684-6978
   Fax: (215) 684-6096
  • Florian Teme
   Vice President, Marketing Department
   800 W. Montgomery Avenue - 3
   Philadelphia, Pennsylvania 19122
   Phone: (215) 684-6463
   Fax: (215) 684-6096
  • Lorraine Webb
   Vice President Human Resources
   800 W. Montgomery Avenue - 3
   Philadelphia, Pennsylvania 19122
   Phone: (215) 684-6684
   Fax: (215) 684-6096
  • Eloise Young
   Senior Vice President Strategic Planning
   800 W. Montgomery Avenue - 3
   Philadelphia, Pennsylvania 19122
   Phone: (215) 684-6841
   Fax: (215) 684-6096